Brannstasjon

Spesifikasjoner:

Rommets innvendige høyde:

2630mm

Utvendig høyde:

2991mm

Takisolering:

150 mm PU skum

Gulvisolering:

130 mm PU skum

Gulvisolering:

200/100mm MW

Elektrisk norm:

NEK 400V32A

Gulvlist:

tregulvlister

Takbelastning:

3KN/m²

Gulvbelastning:

2KN/m²