Varige Moduler AS

Avtrykk

Ansvarlig for innholdet på denne hjemmesiden er:

Varige Moduler AS

Kingeveien 34

3520 Jevnaker

E-post adresse: post@varigemoduler.no

Daglig leder: Hanna Kristiansen

Type bedrift: Aksjeselskap

Organisasjonsnr.: 923 202 226

Rettssted: Ringerike tingrett

MVA nummer: 923 202 226 MVA


Bank detaljer:Sparebank 1 Ringerike Hadeland, konto 2080 47 55741