Hentepunkt

Spesifikasjoner:

Rommets innvendige høyde:

2791mm

Utvendig høyde:

2500mm

Takisolering:

100mm mineralull

Gulvisolering:

100 mm mineralull

Gulvisolering:

100 mm mineralull

Elektrisk norm:

VDE 230V 16A

Gulvlist:

tregulvlister

Takbelastning:

3KN/m2

Gulvbelastning:

2KN/m2

Rammefarge:

RAL tbd

Veggfarge:

RAL tbd

Innvendig design:

hvit design